Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019r. z zakresu pomocy społecznej


                                                                                                                         Leśnica, 2019.02.20

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica” oraz "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica" przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.19.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 1 lutego 2019r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację zadań.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 0050.30.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 lutego 2019r. w dniu 20 lutego 2019r. po dokonaniu formalno – prawnej i merytorycznej oceny ofert zaopiniowała przyznanie dotacji niżej wymienionej organizacji pozarządowej, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Szpitalna 5a

45-010 Opole

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica

 

100.000,00zł

słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100

2.

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Szpitalna 5a

45-010 Opole

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica

66.000,00zł

słownie złotych sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski