Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Szkolenie dla zainteresowanych przedstawicieli NGO


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zaprasza zainteresowane stowarzyszenia na szkolenie dotyczące otwartego konkursu ofert w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Szkolenie odbędzie się w  dniu 15 lutego 2019r.  w Opolu w siedzibie UMWO przy ul. Hallera 9, budynek C, I p, sala audytoryjna .
Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.
Termin zgłoszenia upływa w dniu 11 lutego 2019 r. do godziny 12:00.