Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego pn. „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”


 

Leśnica, 2018-02-19

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego pn. „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ ”

 związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe

oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.335.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2018 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 26 stycznia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 3 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.345.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 stycznia 2018 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaopiniowała przyznanie dotacji Gminnemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych   

  1.  

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

110 000,00 zł

słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100 

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kult. fiz..pdf (279,44KB)