Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Głosowanie w sprawie Marszałkowskiegfo Budżetu Obywatelskiego


Od dnia 24 kwietnia 2017 do 19 maja 2017 trwa głosowanie w sprawie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy Państwa do oddania swojego głosu na projekt zgłoszony na rzecz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica:

  • zadanie o zasięgu subregionalnym. nazwa zadania: Koncerty Muzyczne    KOD ZADANIA: S/SKK/1/DKS
  • zadanie o zasięgu powiatowym, nazwa zadania: Z muzykowania czerpać przyjemność i naukę. Szacunek, tolerancja i współpraca w grupie     KOD ZADANIA: P/OST/4/DKS.

Na zadanie głosować może każdy mieszkaniec powiatu strzeleckiego oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, który ukończył 16 lat.
Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Formy głosowania:

1. wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych (m.in. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.)
 

2. elektronicznie poprzez formularz
https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/
 

3. korespondencyjnie na adres UMWO:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45- 082 Opole

Formularze:
POWIAT STRZELECKI - https://budzet.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/04/11-powiat-strzelecki.pdf

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI- https://budzet.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/04/12-powiat-kedzierzynsko-kozielski.pdf


Szczegóły głosowania na stronie:
https://budzet.opolskie.pl/jak-glosowac/

Zachęcamy Państwa do oddania swojego głosu!