Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego pn. „Aktywizacja społeczno-kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy Leśnica” związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publ. - aktywizacja społeczno-kulturalna.pdf