Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego pn. „Prowadzenie warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe” związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego - warsztaty muzyczne.pdf