Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Ustawy


Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania  kandydatów na członków komisji konkursowej  w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 2016.pdf