Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Zarządzenie Nr 0050.103.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ.


Zarządzenie Nr 0050.103.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 października 2015 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

DOCXPRZYKŁADOWY FORMULARZ OPINII.docx (13,70KB)