Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014


PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. poz. w roku 2014.pdf (383,04KB)