Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

UCHWAŁA NR XXXIX/192/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014


Uchwałą NR XXXIX/192/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. przyjęto program współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Treść uchwały i programu.