Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Zarząd


Zarząd

Ryszard Golly - Prezes
Tadeusz Korczyński – Naczelnik
Olgierd Jakrzewski - Wiceprezes
Teresa Tiszbierek - Skarbnik
Teresa Strzelczyk-Golly - Sekretarz
Krzysztof Golly – Z-ca Naczelnika
Fabian Rosły – Członek zarządu
Błażej Duk - Kronikarz