Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

O nas


OSP RASZOWA zrzesza w swych szeregach 178 członków, w tym 35 członków czynnych, 100 członków wspierających, 2 członków honorowych, 41 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

 

Stan wyszkolenia przedstawia się następująco:

  • 35 szeregowców OSP, w tym:
  • 13 operatorów OSP
  • 7 dowódców OSP
  • 4 naczelników
  • 11 ratowników medycznych

 

Obecnie dysponujemy zakupionym w 2003 roku Fordem Transit wyposażonym m. in. w agregat gaśniczy ze zbiornikiem na wodę oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych oraz przyczepką do ćwiczeń. Nie tylko sportami pożarniczymi żyje jednak nasza straż. Dzięki organizowanym przez Komendę Powiatową PSP w Strzelcach Op. szkoleniom wielu druhów podnosi swoje kwalifikacje wykorzystując je w różnych akcjach. Poczet sztandarowy reprezentuje naszą OSP na uroczystościach świeckich i kościelnych. Na bieżąco od roku 1975 prowadzona jest kronika, która bierze co roku udział w konkursach kronik na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Dobrze się układa współpraca z innymi organizacjami na terenie wsi - Szkołą Podstawową, gdzie od kilku lat organizujemy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla najmłodszych, jak i gminnymi oraz powiatowymi władzami samorządowymi. Dzięki tej współpracy wiele już uczyniono dla dobra naszej okolicy. Strażacy starają się w miarę własnych możliwości wspomagać imprezy masowe organizowane na terenie wsi i gminy. Na bieżąco staramy się także utrzymywać sprzęt i budynek remizy, który choć staje się powoli zabytkiem, nadal skupia coraz liczniejsze grono strażaków. Dzięki własnym zabiegom, a także dzięki pomocy Władz Gminnych udaje się nam spełniać podstawowe zadania jakie stają przed nami. Nie brak wśród nas ludzi ofiarnych, którzy starają się w różny sposób: finansowo lub poprzez wyświadczenie nieodpłatnie usługi, wspomóc nasze działania. Patrząc na naszą 80 - letnią historię z perspektywy czasu widać wyraźnie, że Ochotnicza Straż Pożarna zawsze przyczyniała się do rozwoju swojego otoczenia, zapewniając jej bezpieczeństwo i pomoc na co dzień jak i w chwilach klęski żywiołowej.