Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Aktualności


 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE 

  więcej >>
  01-03-2021 12:50
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”  

  więcej >>
  01-03-2021 12:47
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA 

  więcej >>
  01-03-2021 12:42
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA 

  więcej >>
  01-03-2021 12:38
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

   

  więcej >>
  16-02-2021 10:32
 • OTWARTE KONKURSY OFERT

  Burmistrz Leśnicy ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2021

  więcej >>
  16-02-2021 10:30
 • OTWARTE KONKURSY OFERT

  Burmistrz Leśnicy ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2021

  więcej >>
  16-02-2021 10:25
 • OTWARTY KONKURS OFERT

  Burmistrz Leśnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

  więcej >>
  16-02-2021 10:21
 • Zaproszenie do konsultacji projektu Programu Samorządu z NGO na 2020 rok

  Zapraszamy do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok do konsultacji, które odbędą się w dniach 04 września 2018 r. do 01 października 2019 r.

  więcej >>
  13-09-2019 08:03
 • Sprawozdanie

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

  więcej >>
  14-05-2019 07:44