Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Aktualności


 • Zaproszenie do konsultacji projektu Programu Samorządu z NGO na 2020 rok

  Zapraszamy do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok do konsultacji, które odbędą się w dniach 04 września 2018 r. do 01 października 2019 r.

  więcej >>
  13-09-2019 08:03
 • Sprawozdanie

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

  więcej >>
  14-05-2019 07:44
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego pn. „ORGANIZACJA CYKLU ORGANOWYCH KONCERTÓW MUZYCZNYCH

  więcej >>
  29-03-2019 11:17
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”

  więcej >>
  07-03-2019 15:29
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019r. z zakresu pomocy społecznej

  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2019r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica” oraz "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica"

  więcej >>
  27-02-2019 10:49
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  więcej >>
  15-02-2019 10:27
 • Szkolenie dla zainteresowanych przedstawicieli NGO

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zaprasza zainteresowane stowarzyszenia na szkolenie dotyczące otwartego konkursu ofert w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

  więcej >>
  06-02-2019 13:23
 • Zaproszenie do wskazania kandydatów do komisji konkursowej

  Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy nr 0050.23.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku.

  więcej >>
  05-02-2019 15:20
 • Otwarte konkursy ofert

  Burmistrz Leśnicy ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. organizowania wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
  2. działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica, 
  3. prowadzenia warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe,
  4. organizacji cyklu organowych koncertów muzycznych,
  5. aktywizacji społeczno-kulturalnej różnych środowisk zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
  6. promocji i ochrony zdrowia.
  więcej >>
  30-01-2019 12:43
 • Sprawozdanie

  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017

  więcej >>
  04-05-2018 12:53