Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu


Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego mogą zgłaszać uwagi czy też propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 20 czerwca br. Przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu – na adres e-mail: .

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach:

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu – BIP Opolskie.pl