Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Głuchołazach

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

29.03.2023 r. – 12.04.2023 r.

 

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje
wraz z harmonogramem konsultacji:

 

Uchwała nr 9122/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2023 r.

PDFUchwała Nr 9122 z dnia 27 marca 2023r.pdf (1,43MB)

DOCXZaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu.docx (13,29KB)