Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

1.02.2023 r. – 15.02.2023 r.

 

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz
z harmonogramem konsultacji:

 

Uchwała nr  8748/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2023 r.

 

DOCFormularz uwag OCO.doc (37,50KB)

PDFUchwała w spr. przyjęcia projektu uchwały SWO w spr. zmiany statutu OCO.pdf (502,58KB)

PDFZałącznik do uchwały nr 8748.pdf (1,01MB)

DOCXZaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu.docx (13,35KB)