Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


 

Leśnica, 2021-03-01

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.318.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lutego 2021 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 23 lutego 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.326.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 lutego 2021 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy

8 300,00 zł

słownie:  dziesięć tysięcy złotych 00/100

  1.  

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA

Warsztaty Orkiestrowe 2021

11 700,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski 

 

PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf (263,70KB)