Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


Leśnica, 2021-03-01

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”  związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.318.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lutego 2021 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 23 lutego 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.326.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 lutego 2021 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej

I Ty możesz zostać strażakiem – powołanie dziecięcej drużyny pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej

6 000,00 zł

słownie: sześć tysięcy   złotych 00/100

  1.  

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna

Festyn rodzinno- sportowy 2021

2 420,00 zł

słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia   złotych 00/100

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf (207,42KB)