Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


 

Leśnica, 2021-02-22

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.312.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 25 stycznia 2021 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 15 lutego 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.324.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 lutego 2021 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach

Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica

1 250,00 zł

słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf (431,37KB)