Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


 

Leśnica, 2021-02-22

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego pn. „ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.312.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 25 stycznia 2021 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 15 lutego 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.324.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 lutego 2021 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

Organizowanie wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie

Gminy Leśnica

10 000,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu.pdf (432,77KB)